วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดป่ากะพี้ อุตรดิตถ์


ราคาโทรถาม
                 หลวงพ่อท่านจะกดพิมพ์เฉพาะวันพระเท่านั้น โดยกดทีละองค์จนหมดผงที่ผสมไว้ จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้ง นำมาทำพิธีปลุก
เสกโดยท่านจะใช้วิธีปลุกเสกเดี่ยวในอุโบสถตลอดระยะเวลา 3 เดือน
สีของเนื้อพระ
               พระส่วนใหญ่มีเนื้อสีไม่คงที่ มีทั้งดำสนิท น้ำตาลออกแดง(กะลา) เขียว(ก้านมะลิ) และบางองค์ออกขาว ทั้งนี้สมัยก่อนบ้าน
ป่า กะพี้ทุรกันดารมาก การเดินทางต้องใช้เกวียน ทำให้การส่งรักจากลำปางมีความล่าช้าจึงขาดแคลนในบางช่วงทำให้หลวงพ่อจำเป็น
ต้องใช้น้ำล้างรักที่ผสมเหลือแทนบ้าง บางทีก็ไม่มีทั้งรักทั้งครั่งพุทราก็ต้องใช้ผงล้วน ๆ ทำให้สีของเนื้อพระแตกต่างกัน และจำนวนที่
สร้างไม่อาจระบุจำนวนได้ เนื่องจากท่านสร้างด้วยแรงศรัทธานั่นเอง
พุทธคุณพระปิดตา
               เชื่อว่ามีอานุภาพนานับประการ ทั้งเมตตามหานิยม คงกะพัน แคล้วคลาด มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของผู้มีจิตศรัทธา
พระปิดตาที่ท่านสร้างนั้นไม่ได้นำออกมาจำหน่ายหรือให้เช่า ผู้ที่จะได้รับต้องไปขอกับท่านเอง และมักมอบให้กับพระภิกษุที่มาลาสิกขา
บท ท่านจะมอบพระปิดตาให้เพียงคนละ 1 องค์เท่านั้น และหลวงพ่อมักจะบอกกับลูกสิทธิ์ทุกคนให้หมั่นรักษาศีล